پایگاه خبری تحلیلی فانوس

خرید ایکس‌ری با نظارت سازمان بازرسی بوده است
معاون گمرک

خرید ایکس‌ری با نظارت سازمان بازرسی بوده است

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک با اشاره به اینکه مناقصه خرید ایکس‌ری با نظارت سازمان بازرسی بوده است، گفت: قرار نیست ۲ هزار کانیتنری که روزانه در گمرک شهید رجایی وارد می‌شود مثل بار گندم و آهن‌آلات رو باز که با چشم قابل اندازه‌گیری است، از ایکس‌ری عبور کند.
پیشرفت 18 درصدی آزادراه هشترود – مراغه

پیشرفت 18 درصدی آزادراه هشترود – مراغه

معاون ساخت و توسعه آزاد راه های وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر خود به شهرستان بناب در بازدید از روند اجرای آزاد راه هشترود – مراغه از پیشرفت 18 درصدی این آزاد راه خبر داد.
ارز و سکه